Tuesday, August 25, 2009

Wat zijn jouw prioriteiten op ICT-gebied?


De Europese Commissie is bezig met de voorbereiding van nieuw ICT-beleid. Het huidige programma loopt in 2010 af. Welke prioriteiten moeten we stellen voor de volgende vijf jaar? Wie daarover wat wil zeggen kan tot 9 oktober een uitgebreide vragenlijst invullen. De vragen gaan onder meer over de bijdrage van ICT aan een duurzame samenleving, onderzoek en innovatie op dit gebied, de toegankelijkheid van het internet, regelgeving zoals copyright en privacy en publieke diensten via het internet. Je moet er wel even de tijd voor nemen want de Commissie is niet tevreden met makkelijke antwoorden. Veel vragen gaan niet alleen over doelen, maar ook over middelen (hoe denk je dat te kunnen bereiken) en voorbeelden van 'best practices'.
Deze consultatieronde is niet uniek. Regelmatig zet de Europese Commissie vragenlijsten uit onder het motto 'your voice'. Op dit deel van de site van EC vind je ook de resultaten van deze onderzoeken. Er lopen nog consultaties over bv. het rechtskader voor de bescherming van persoonsgegevens, maatregelen voor verantwoord lenen en het visserijbeleid. Recent afgesloten consultaties gingen over bv. energie-efficiƫntie, autowrakken en 2012 als jaar van de actieve ouderen. Wat er verder met de resultaten van dit soort consultaties gebeurt is natuurlijk niet altijd even duidelijk. Het spoor volgen tot aan de besluitvorming is (nog) niet goed mogelijk. Maar inzicht in de agenda van de EC geeft 'your voice' wel en als zodanig lijkt het mij een aardige bron voor een pro-actieve Europese politiek.

No comments: