Thursday, December 3, 2009

Wie maakt zich nog druk over privacy?


Onder grote Amerikaanse druk hebben de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie maandag j.l., één dag voor het in werking treden van het Verdrag van Lissabon, een besluit genomen met vergaande consequenties voor de privacy. Ter Horst, Hirsch Ballin en collega's, geven de Verenigde Staten via SWIFT toegang tot bijna alle banktransacties. De Amerikaanse tak van SWIFT werd door de Amerikaanse overheid gedwongen om toegang tot alle bankgegevens te verschaffen, omdat dit nodig zou zijn in de strijd tegen terrorisme. Nu gaat deze controle ook voor Europese transacties gelden.
Het tijdstip is pikant omdat onder het Verdrag van Lissabon voor een dergelijk besluit instemming van het Europese Parlement nodig is. Terecht noemde de Groene Fractie in het EP dit besluit een schande.
De regeling geldt vooralsnog voor negen maanden. Nederland werkt alleen mee aan het verlenen van gegevens als er sprake is van een gerechtelijk onderzoek, aldus een woordvoerder van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. Hirsch Ballin meent dat het besluit nu genomen moest worden om geen gat te laten vallen in de terroristenbestrijding. Het Europese Parlement zou volgend jaar de gelegenheid krijgen de onderhandelingen te heropenen. Het EP had eerder opgeroepen besluitvorming uit te stellen.
Hoe ver is Hirsch Ballin bereid te gaan inzake privacy? Welke garanties heeft hij dat de VS alleen gegevens gebruiken in het geval van een gerechtelijk onderzoek? Ze krijgen toegang, daar gaat het om. Denkt HB dat de VS apart rekening houden met gegevens van Nederlandse burgers? Andere vraag: hoe goed is de beveiliging van SWIFT? Hoe gaan de amerikaanse autoriteiten met hun toegangsrecht om? Er zijn nog wel wat vragen te stellen, lijkt me, voor Nederlandse parlementariërs. Zoals bij veel privacy-onderwerpen blijft het echter ook nu angstvallig stil in Den Haag. Anders dan in b.v. Duitsland waar een meerderheid van de Bondsraad zich tegen een dergelijk besluit heeft gekeeerd, wat voor dit land een aanleiding was om het aanvankelijke voorstel nog enigszins af te zwakken, ook al zijn ze uiteindelijk ook akkoord gegaan.

No comments: