Saturday, January 24, 2009

Opportunisme van de EU-raad


Na een jarenlange procesgang lijkt de EU-raad de Iraanse oppositiegroep Mujahedeen Khalq Organisatie nu van de omstreden zwarte lijst van terroristische organisaties te willen schrappen. Dat de uitspraken van het EU Hof van Justitie nu eindelijk gevolgd worden bevredigt het rechtsgevoel. Maar het besluit riekt ook naar politiek opportunisme. De MKO verzet zich tegen een regiem dat door Bush ondergebracht is in de categorie schurkenstaten. Oppositie tegen zo'n regiem wordt kennelijk anders beoordeeld dan oppositie tegen een door de VS gesteund regiem. De in Nederland verblijvende Filippijnse vluchteling José Maria Sison, die ook op deze lijst staat en sinds 2002 niet kan beschikken over zijn bankrekening, heeft na eenzelfde procesgang als de MKO nog steeds geen uitzicht op een eerlijke behandeling. Sison was voorzitter van de Filippijnse Communistische Partij die oppositie voert tegen het door de Amerikanen gesteunde regiem Arroyo. De bezwaren van de Hof, dat de EU de MKO niet onmiddellijk op de hoogte had gesteld, haar geen gelegenheid tot verweer had geboden en dat de EU de sancties tegen de MKO onvoldoende had gemotiveerd, gelden onverkort voor de maatregelen tegen Sison. De zwarte lijst is niet alleen een vloek in de rechtsstaat, ze wordt ook nog eens misbruikt voor onvervalste gehoorzaamheid aan het Amerikaanse staatsbelang.

No comments: