Monday, November 23, 2009

Arm Europa? Arme Femke...


"Arm Europa" twitterde Femke Halsema in reactie op de uitspraak van Herman van Rompuy bij zijn benoeming als voorzitter van de Europese Raad: "Vanaf nu is mijn mening volstrekt irrelevant". Ik vraag me af wat Femke hiermee bedoelt. En of ze het wel goed begrijpt. Van Rompuy heeft in de Raad van regeringsleiders als enige in dat gezelschap geen mandaat meegekregen en is benoemd is als neutraal voorzitter en boegbeeld van de Raad. Het is misschien wat sterk uitgedrukt, maar wat hij zegt komt aardig overeen met de bedoeling van zijn functie. Overigens is het voor Groenen niet te hopen dat zijn conservatief christelijke mening wél relevant wordt. Dat zou bijvoorbeeld de kansen van Turkije op toetreding nog een stukje kleiner kunnen maken.
Waar ik overigens wel benieuwd naar ben is de mening van Femke zelf over tal van Europese aangelegenheden. Die is namelijk bepaald niet irrelevant. De Europese Raad en de Raden van vakministers hebben nog altijd heel wat in de Europese melk te brokkelen. En zij komen met standpunten die door de nagtionale parlementen namens ons zouden moeten worden gecontroleerd. Het spijt mij wel, maar dat stukje parlementair werk, is zelfs voor degenen die de Europese politiek nauw volgen volstrekt onzichtbaar in ons land. En het spijt mij nog meer dat GroenLinks daar geen uitzondering op maakt. Zelden horen we van de Tweede Kamerfractie een initiatief met als doel de Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel te beïnvloeden of te bekritiseren, ook als het om besluiten gaat met verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Het lijkt wel alsof de fractie haar standpunt op dit punt irrelevant vindt.

No comments: