Thursday, November 19, 2009

Europawerkgroep zoekt nieuwe wegen

Het Verdrag van Lissabon treedt in werking. De Europese Raad krijgt Van Rompuy als vaste voorzitter (de term 'president' geeft toch eigenlijk een valse voorstelling van zaken). Hoe dan ook: Europa vernieuwt en we zijn allemaal benieuwd wat het gaat opleveren komend jaar.
De Europawerkgroep van GroenLinks is ook op zoek naar nieuwe wegen. En nieuwe mensen.
Onze eigen EUWG 'president', Remco Kaijen, heeft samen met anderen een stuk geschreven om de werkgroep te positioneren. We willen de komende tijd bijdragen aan standpuntbepaling in GroenLinks en dan met name op terreinen waar nog de nodige aandacht aan besteed moet worden. Bijvoorbeeld privacy en digitale rechten. Maar ook de verdere ontwikkeling van een socialer Europa, de post-Lissabon-agenda. Onderwerpen worden uitgekozen in overleg met de Europese en de nationale fracties. Verder gaan we natuurlijk een bijdrage leveren aan het nationale verkiezingsprogramma voor 2011. En we willen bevorderen dat GroenLinks op alle niveaus deelneemt aan en betrokken wordt bij de Europese politiek en de Europese Groene Partij.
De Europawerkgroep heeft in de loop der jaren een grote aanwas van leden gekend. Niet alle leden zijn even actief. Daarom is het voorstel gedaan om de structuur zo in te richten dat er een kern is met actieve werkgroepleden, die ook het werk willen doen. Met daarnaast handhaving van een lijst geïnteresseerden die van tijd tot tijd uitgenodigd worden voor een debat. Voor de werkgroep zoeken we nog een aantal nieuwe, actieve leden. Wie belangstelling heeft kan zich opgeven bij Remco: voorzitter.europawerkgroep@gmail.com

No comments: