Saturday, February 13, 2010

Debat EU 2020


Bestaat de euro nog over 10 jaar? Sommigen betwijfelen dat. De economische Unie heeft een stevig politiek fundament nodig. En dat is er (nog steeds) niet. We mogen hopen dat alle 27 regeringen het goed doen, maar zekerheid hebben we niet. Zie Griekenland. Op den duur, zeggen de sceptici, zal het systeem vastlopen.
Over de financiƫel-economische en sociale toekomst van de EU gaat het debat op 18 februari a.s. in Utrecht georganiseerd voor de Europawerkgroep. Sprekers zijn Ton Withagen (Universiteit Tilburg), Jesse Klaver (CNV-jongeren) en Femke den Hartog (MKB Nederland).
De Europese Commissie heeft bij het aflopen van de "Lissabon-agenda" nieuwe beleidslijnen uitgezet in EU 2020 Het belang van kennis staat daarin voorop, maar ook wil de Commissie werken aan een 'competitieve, duurzame netwerkeconomie'. De Nederlandse regering benadrukt in een reactie op EU 2020 'dat de nationale en Europese hervormingen zich vooral moeten richten op duurzame groei en banen. Hervormingen moeten voorkomen dat de kosten van nu worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Investeringen zijn hard nodig in onderwijs, kennis en innovatie, ICT, duurzaamheid en groene economie.' Het lijkt er op dat het huidige kabinet al rekening houdt met regeringsdeelname van GroenLinks.
Het stellen van doelen is echter helaas niet voldoende. Daar hoef je geen euroscepticus voor te zijn. De besluitvorming, daar zal het vooral op aankomen. Zullen die 27 regeringen aan de tafel van hun nieuwe voorzitter Van Rompuy zo verstandig zijn om het Europese belang voor ogen te houden? Of laten zich zich slechts leiden door binnenlandse politieke stemmingen? Tien jaar is niet erg lang, maar we mogen hopen dat in die tijd toch wat stappen gezet kunnen worden om de besluitvorming in de goeie richting om te buigen. En daar heb je inspirerende plannen voor nodig.

No comments: